Bina tamamlama sigortası kapsamı genişletildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan 2015’ten bu yana uygulanmakta olan bina tamamlama sigortasının kapsamıyla ilgili açıklama. SEDDK’ya göre kapsam genişletiliyor. Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilave olarak 6 Şubat depremi sonrası hız kazanan kentsel dönüşüm projeleriyle diğer tüm inşaat projeleri, bina tamamlama sigortası kapsamına alındığı belirtilen açıklamada, tüketicileri, arsa sahiplerinin ve müteahhitlerin de bu sigortayı talep edebilecekleri belirtildi.

Böylece bina tamamlama sigortasıyla satıcı veya müteahhidin iflası, ölümü ve teslim tarihininden sonra 12 ay içinde konutu teslim edememesinin teminat altına alındı. Mevzuata veya ruhsatlı projeye aykırı işlemler de teminat kapsamına dahil edilerek arsa sahipleri için korumanın sağlamlaştırıldığı belirtildi.

GECİKME OLURSA SİGORTA KİRA ÖDEYECEK

SEDDK’nın açıklamasında, konutun sigorta şirketince tamamlanacak olması durumda,gecikme nedeniyle hak sahiplerine, emsale göre kira ödemesi yapmasıyla ilgili düzenleme yapılarak, mağduriyetlerin önüne geçilmeye çalışıldığı ifade edildi.

SEDDK’da yapılan açıklamada ayrıca şunlar belirtildi:

“Bu anlamda, hak sahiplerinin birikimlerinin teminat altına alınmasının yanı sıra satıcı/müteahhitlerin yasal olarak sunmakla sorumlu oldukları teminata, banka kredilerini tüketmeden ve teminat mektubuna başvurmadan ulaşabilme imkanı sağlanarak finansal alternatif yaratılmıştır. Son olarak, sigorta şirketlerinin, satıcı/müteahhit üzerinde yapacağı risk değerlendirmesi ile projeye idari, teknik ve finansal risk denetimi sağlanması sonucu sigortanın risk yönetim fonksiyonu da devreye sokularak, inşaat sektöründe ikincil bir denetim mekanizmasının yaratılması sağlanmıştır. Böylece, kentsel dönüşüm ve ön ödemeli konut satış projeleri başta olmak üzere tüm inşaat projelerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi konusunda önemli bir adım atılmıştır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir